НАГРАДИ

През 2012 г. Тахов печели награда за "Най-добър съвременен артист".

През 2009 г. Тахов получава наградата за най-оригинален клубен дизайн.

През 2007 г. Тахов печели награда за авангардно и креативно мислене в областта на архитектурата, строителството и дизайна – „Човек на XXI век”

През 2005 г. Тахов става „Дизайнер на годината”.

За амбициите си казва „Поставям си цел и е въпрос на време да я постигна. За това трябва себеотдаване. В дизайна обичам да правя несъвместимите неща съвместими. Това изисква голяма смелост и търсене на нови пространства.” С новия си подход той вече доминира на пазара. Успя за 20 години да установи нова категория в дизайна на кубовете в света.